Vi ved meget om affald
- og hjælper jer med at kommunikere

I Mediegruppen arbejder vi med kommunikation, der forandrer og værner om verden. Her gør kommunikation om affald, ressourcer og genanvendelse en forskel. Så hvad er på spil hos jer og hos borgerne – hvad skal vi sige til dem for, at vi kommer i mål med de 50% i 2022? Det sidste ved vi meget om, fordi vi har været med til at rulle nye ordninger ud i flere kommuner. Vi ved derfor, hvad der virker – og det vil vi gerne dele med jer.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Kommunikationsstrategi og -plan for udrulning af en ny affaldsordning jf. affaldsbekendtgørelsen
  • Koncept som også grafisk danner en rød tråd i alt materiale og skaber opmærksomhed, omtale og samtale
  • Kommunikationspakker, som lander sammen med nye beholdere og guider borgerne til at komme godt fra start med affaldssortering i kommuner
  • Et fortællende website, der inspirerer til at sortere mere
  • Strategi for sociale medier, hvor I og borgerne får etableret et fællesskab omkring at sortere mere
  • Nudging og kommunikation på beholderne ved kommunal affaldssortering
  • Langsigtede planer, så I bevarer ”kommunikationstrykket”
  • Kommunikation på genbrugspladser, som guider, så I minimerer mængden af småt brændbart
  • Borgerinddragelse – som faktisk ofte er afsæt for hele processen ved kommunal affaldshåndtering
Vi samarbejder med
Del denne side