Fordi sundhed handler om borgernes hverdag

Tilbage i 2018 satte man en ny strategisk linje for sundhedspolitikken i Sønderborg Kommune. Visionen 'Mod på mere sundhed' var defineret, og budskaberne skulle ud til medarbejdere og borgere.

Ret paradoksalt kom en sundhedskrise med corona på tværs, da man i Sønderborg Kommune var godt i gang med at sætte retning og eksekvere sundhedskommunikationen. Møder blev aflyst, aktiviteter udsat, og hele teamet i den sønderjyske by fik ret meget andet at tænke på. 

Fælles afsæt og dialog på tværs

Trods corona har man dog fået godt fat om en ny strategi for sundhedskommunikationen i Sønderborg. Det hele startede med en workshop den 7. december 2018. Her blev ambitionen med kommunikationen til borgerne formuleret i fællesskab af ledere og medarbejdere fra hele sundhedsområdet. Dialogen på tværs af sundhedsområdet var vigtig, og alle havde på dagen mulighed for at komme med input til den fælles kommunikationsstrategi. Workshoppen blev derfor et vigtigt afsæt for at skabe en fælles forståelse for det videre arbejde med kommunikationen af den politiske vision.

– Workshoppen har i lang tid været et fælles referencepunkt, når vi arbejder med kommunikation på tværs i afdelingen. Vi kan henvise til workshoppen og vores fælles forståelse af, hvad afsættet er, og hvor vi skal hen. 

Michael Skriver Hansen, sundhedschef i Sønderborg Kommune

Han erkender dog også, at vejen fra workshoppen og til der, hvor man er i dag, ikke har være helt så let og ligetil, som han og holdet måske havde forventet.  

Less is more

En af de opgaver, som deltagerne stadig mindes fra workshoppen, var seancen, hvor man i grupper fik mappet, hvilke medier og kanaler, man satte i spil, når man kommunikerede til borgerne. Her blev der hurtigt trængsel på tavlerne, og det blev tydeligt, at man kommunikererede til mange forskellige målgrupper – og på forskellige måder. Mængden af information talte ind i et dilemma, der handler om, at der skal være tilgængelig information og effektive indsatser på alle områder, og det skal være nemt for borgerne at finde den relevante information. Med de mange gule post-it sedler, der udgjorde et overskueligt miks af medier og kanaler, blev det dog snublende nært at stille spørgsmålet: Hvis vi ikke selv kan overskue mængden af information, hvordan er det så muligt for borgerne? 

– Det viste sig, at der på tværs af afdelingen var stor forskel på kommunikationsbehovet og måden, vi kommunikerer på. Det blev tydeligt, at vi skulle blive bedre til at koordinere vores kommunikation internt og forstærke hinandens budskaber. Og måske vigtigst, at vi skulle prioritere vores kommunikation ud fra princippet om Less is more, lyder det fra sundhedschefen. 

I Mediegruppen har vi en helt klar holdning til, at det ikke handler om at enten/eller, når man skal vælge medier og kanaler. Til gengæld skal man skabe synergi, give fortællinger liv gennem flere vinkler og møde mennesker der, hvor de er. Vi anbefalede derfor både at gå old school og online – og ikke glemme, at den individuelle kommunikation også er et vigtigt redskab, når vi skal skabe handling. 

Ha’ en god dag

Ud over den politiske vision ’Mod på mere sundhed’ havde man i Sønderborg også tre pejlemærker: Nemmere at være sund, tidligt ind i alle faser og sundhed på tværs af kommunen. 

Sammen med visionen skulle de sættes i spil i borgerkommunikationen. I arbejdet med at skære ind til benet og komme til en mere Less is more tankegang arbejdede vi i Mediegruppen tæt sammen med Sønderborg om at få formuleret en grundfortælling. Den fik overskriften ”Ha’ en god dag”. Fordi sundhed i bund og grund handler om det gode liv. At uanset om vi er børn, unge, gamle, syge, handicappede, overvægtige eller stressede, så ønsker vi alle en god dag. 

– Grundfortællingen understøtter en tydelighed omkring vores kommunikation på sundhedsområdet – både visuelt og indholdsmæssigt – i tæt samspil med Sønderborg Kommunes fælles grundfortælling, Byrådets vision og kommunens designmanual, fortæller Michael Skriver Hansen. 

Men det at have en grundfortælling gør ikke arbejdet alene. Den store indsats ligger i at få retningen og budskaberne fra den indarbejdet hos medarbejderne og implementeret det i kommunikationsmaterialer. En ongoing proces, som man har fået taget hul på.

– Det er en stor opgave at få implementeret den fælles grundfortælling og kommunikationsstrategien internt på sundhedsområdet – helt ud til den enkelte frontmedarbejder, siger Michael Skriver Hansen og fortsætter:

– Vi er ikke i mål endnu – vi øver os stadig. Men arbejdet indtil videre har givet os gode erfaringer og vist værdien af at arbejde mere ensartet med kommunikationen. 

Og opgaven ligger ikke kun i afdelingen, som Michael Skriver Hansen er leder for. Løbende arbejder man også på at udbrede kendskabet til og bevidstheden om grundfortællingen til kollegaerne på tværs af kommunens afdelinger. 

Fagtermer er til internt brug

Bevidstheden om, at målrettet borgerkommunikation i langt højere grad handler om at kommunikere ’udefra og ind’, er styrket både gennem workshoppen og grundfortællingen. Det er Michael Skriver Hansen slet ikke i tvivl om. Man er blevet bedre til at skære budskabet til med bevidstheden om, at man ved at turde satse på det enkle budskab får langt flere i tale. Men det er ikke noget, der sker over natten og det kræver mod. 

“Vi øver os hele tiden på at målrette vores budskaber til borgerne.”

Michael Skriver Hansen, sundhedschef i Sønderborg Kommune

Fortælle dem det, der er relevant for dem i den konkrete situation. Så gemmer vi fagtermerne ”til internt brug”, eller når vi er i en tættere dialog med den enkelte borger, fortæller sundhedschefen. 

Og netop i den tætte dialog med borgerne er det vigtigt, at de bag det tilsyneladende enkle budskab om at ha’ en god dag altid oplever, at der er en solid sundhedsfaglig viden. 

Mere nærværende, relevant og menneskelig

14 sundhedsindsatser gennemført i Sønderborg Kommune i 2020 inden for de fem sundhedsplaner: Tobak, fysisk aktivitet, overvægt, mental sundhed og kroniske sygdomme.

Senest er der lavet en rapport, som giver en status på de 14 indsatser. Også her er mennesket sat foran kommunikationen med en borgerfortælling på hver sundhedsplan. Læseren møder derfor bl.a. Benny, der er stoppet med at ryge, Bent, der har været med på Kultur på recept og Egon, der er kommet med på et træningshold for borgere med kroniske sygdomme.

Og resultatet er indtil videre blevet modtaget rigtig godt internt i organisationen og blandt borgerne.

Se filmene med nogle af sundhedsindsatserne:

Få 20 nye
kommunikations
kollegaer uden at
ansætte en eneste

Mangler I en AD’er, digital markedsføringsspecialist eller tekstforfatter? Vi hjælper dig med at få hastighed på din kommunikation og markedsføring – på abonnement. Du får et helt hold i ryggen, har fuld kontrol over dit budget og en aftale, der kan skaleres.

Få kommunikation på abonnement

“Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi for det bedre liv”