Waste of time

Vil du bruge tid på at tænke over om pizzabakken er papir- eller restaffald? Vil du have flere skraldespande under dit køkkenbord – eller for den sags skyld i din indkørsel? Eller er det bare spild af tid at sortere affald? I Mediegruppen vil vi til en hver tid sige, at verden, der venter, er vigtig og derfor skal vi selvfølgelig sortere vores affald.

En rapport fra Innovationsfonden og McKinsey & Company viste, at der er en økonomisk gevinst, hvis vi genanvender plast. Gør vi det 100%, lyder beløbet på mindst 1,6 milliarder kroner hvert år. Mange penge, men hvad har det med mig at gøre? Får jeg noget ud af det? Ja, for ved ikke bare at sortere plast, men fx også papir, pap, mad, glas og metal, er du med til at gøre en forskel. Og den er ikke bare penge værd. Du gør en forskel for miljøet. For i hver eneste skraldespand under køkkenbordet er der ressourcer. Listen er lang, men hvis vi skal nævne nogle få, kan alt fra æbleskrog til teposer blive til lys og varme, gamle leverpostejbakker kan blive til nye cykler og dine plastikbøtter til nye havemøbler.

Det er da smart. Ikke så meget af økonomiske årsager men mest af alt, fordi miljøet er vigtigt.

Så kan man spørge: Har Danmark overhovedet sat en kurs, der er stram nok? Lytter vi til udmeldingen fra Innovationsfonden, er svaret nej. Her peger man nemlig på, at vi med den nuværende kurs får meget svært ved at nå EU’s nye ambitiøse krav om at genanvende 50% af plastikemballage i 2025.

Politisk er klima på dagsordenen. Fra venstre mod højre og tilbage igen flyver ord i en ivrig debat. Også om kursen, indsatsen og effekten. At debattere den politiske kurs er faktisk ikke et ærinde her. Det interessante er, at der faktisk er gjort noget. Helt fra EU og ned i din skraldespand.

Fra EU forplanter beslutninger sig nemlig ned i Danmarks nationale affaldsplan og videre ud i de lokale affaldsplaner, som hver eneste kommune har. Sidstnævnte fortæller, hvordan kommuner vil agere på affaldsområdet. Hvordan de vil følge regeringens ressourcestrategi og sikre, at de når målet om at sende mindst 50% af affaldet fra danske husholdninger til genanvendelse i 2022 – fx ved at køre flere skraldespande ud i din indkørsel. Ingen kommune kan sige: ”Det har vi ikke lyst til”, og det kan vi heller ikke som borgere. For vi har faktisk pligt til at sortere vores affald.

Vi bevæger mennesker

Er du allerede i gang med at sortere affald, er der måske forskel på nu og den gang, du startede. Måske lagde du ud med at tænke: ”Det er da godt nok besværligt”, hvor du nu tænker: ”Det går da meget godt.” Eller måske tænker du slet ikke over det. Du sorterer bare, fordi du i løbet af ganske få uger har fået en ny vane. Måske blev du i starten hjulpet godt på vej af fx information på din beholder, en hjemmeside og en sorteringsguide. Kommunikation, der hjalp dig med, hvorfor og hvordan du skulle sortere. Måske var det kommunikationen, der fik dig til handle anderledes. Måske bidrog den til, at du netop blev opmærksom på, at du kunne skabe en stor forskel ved at gøre ganske lidt.

Når vi i Mediegruppen siger, at ”Vi bevæger mennesker”, er det ud fra en ufravigelig holdning til, at kommunikation kan ændre verden. Fordi vi kan bevæge mennesker emotionelt og få mennesker til at bevæge sig. At kommunikation kan få tanken om at gøre noget godt for miljøet til at blive til handling, der gør, at vi gør noget andet i morgen end det, vi gjorde i går.

Tilbage til fortællingen om plastikken og de 1,6 milliarder kroner, så er budskabet her, at vi i Danmark er alt for dårlige til at genanvende plast. Mediegruppens budskab er, at vi som virksomhed også skal tage et ansvar. Det skal vi alle – og der er ingen tid at spilde.

Læs mere om affaldskommunikation hos Mediegruppen her.

Vi hjælper jer med strategi, plan og eksekvering

I Mediegruppen har vi en lang erfaring med den affaldskommunikation, der får borgerne med ombord, når en ny affaldsordning skal rulles ud.

Når du samarbejder med Mediegruppen, får du et ekstra hold kolleger. Mennesker, som er ordentlige, rare, fikser tingene og kæmper din sag. Vi taler altid om din fortælling, før vi eksekverer.

Vi retter fokus mod strategi, koncept, medieplan, eksekvering og resultat. Så vi sammen får skabt fundamentet for, at du kommunikerer vedkommende, relevant og menneskeligt.

Måske har du behov for, at vi begynder helt fra starten med strategi og koncept. Måske skal vi koble os på processen, der kører og hurtigt spille ind med nye vinkler på jeres affaldskommunikation.

Sammen skaber vi en affaldskommunikation, der:

  • Gør det nemt at forstå, hvad der hører til i de enkelte fraktioner
  • Gør det synligt, at den enkelte borgers indsats gør en forskel for miljøet
  • Bryder gamle vaner og skaber nye gode vaner
  • Får borgerne til at se, at de er en vigtig del af genbrugskæden

SKAB FORBINDELSE

Forbind med os og få en snak, om hvordan vi kan hjælpe dig med at kommunikere og skabe forandring. Skriv til os her med alt fra små spørgsmål, til bestilling eller en snak over en kop kaffe – så er vi snart tilbage til dig.

reCAPTCHA is required.

Få 20 nye
kommunikations
kollegaer uden at
ansætte en eneste

Mangler I en AD’er, digital markedsføringsspecialist eller tekstforfatter? Vi hjælper dig med at få hastighed på din kommunikation og markedsføring – på abonnement. Du får et helt hold i ryggen, har fuld kontrol over dit budget og en aftale, der kan skaleres.

Få kommunikation på abonnement

“Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi for det bedre liv”