Nyt medlemsblad giver luft til svære emner

Mennesker med lungesygdom er en svag patientgruppe, som har brug for et stærkt talerør. Mediegruppen hjælper Lungeforeningen med at fortælle stærke historier og levere meningsfuld hjælp til mange i magasinet Lungenyt.

Ikke alle eventyr har en lykkelig slutning. Men derfor behøver hele historien ikke være trist.

Lungesygdom rammer og handicapper mange tusinde mennesker hvert år i Danmark. Så der er grund til at styrke livskvaliteten for de mennesker, som er ramt. For Mediegruppen er det en meget meningsfuld opgave at hjælpe med at bl.a. at opspore de mere end 100.000 danskere, der ikke er i behandling, fordi de ikke ved, de har KOL.

”Lungesygdom er omgærdet af tabu og skam, men patienterne fortjener det bedste liv, vi kan hjælpe dem med at få.”

Lungeforeningen har mere end 100 års erfaring i at støtte mennesker med sygdom i luftvejene, og patientforeningen har en målsætning om ”sundere lunger livet igennem”. Magasinet Lungenyt står i midten af Lungeforeningens kommunikation til en hastigt stigende medlemsskare og fagpersoner med interesse for lungesagen.

– Lungesygdomme er omgærdet af en masse tabu og skam, men det bør ikke forhindre patienter i at få det bedste liv, vi kan hjælpe dem til at få. At leve med lungesygdom kan være en hård skæbne. Ved at fortælle både positive og udfordrende historier vil vi give andre i samme situation ny livskraft og energi til et meningsfuldt liv, forklarer redaktør for Lungenyt Carsten G. Johansen, Mediegruppen.

Lungenyt udkommer fire gange om året i et oplag på 24.000 stk. Magasinet omdeles dels til medlemmerne i Lungeforeningen og sendes dels ud til venteværelser på sygehuse og i lægeklinikker, hvor alle interesserede kan læse om udfordringerne ved at leve med lungesygdom.

Besøg Lungeforeningens hjemmeside HER

Få 20 nye
kommunikations
kollegaer uden at
ansætte en eneste

Mangler I en AD’er, digital markedsføringsspecialist eller tekstforfatter? Vi hjælper dig med at få hastighed på din kommunikation og markedsføring – på abonnement. Du får et helt hold i ryggen, har fuld kontrol over dit budget og en aftale, der kan skaleres.

Få kommunikation på abonnement

“Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi for det bedre liv”