Hvis andre kan sortere, kan jeg også

Hvis vi skal motivere borgerne til at sortere mere, er det ikke nok med klistermærker på affaldsbeholderne og en folder postkassen. Gryden skal holdes i kog. Med inspiration, motivation og måske endda aha oplevelser. Derfor har Mediegruppen udviklet magasinkonceptet: RETUR.

Når en ny affaldssorteringsordning bliver rullet ud i en kommune, bliver der lagt mange kræfter i at udvikle kommunikationsmateriale, som sikrer, at borgerne forstår, hvordan de skal sortere. Et vigtigt arbejde, men langt fra nok. 

En ny affaldsordning betyder, at vi skal ændre vaner. Som med alle andre vaner, er det måske nemt i starten og lidt efter lidt glemmer vi at holde fast i de nye vaner. Borgerne har derfor brug for løbende at blive mindet om, hvorfor plastik og papir ikke skal i samme affaldsbeholder som bananskræller og mælkekartoner. Lige så vigtigt er det, at de får fortællinger. Om hvordan madaffaldet bliver til energi, og hvordan andre har gjort det nemt at sortere og måske endda synes, det er vigtigt. En inspiration, der får borgerne til at tænke: Hvis andre gør det, kan jeg også. 

Mediegruppens kommunikationschef Mette Bernt brænder for at gøre affaldskommunikationen mere nærværende for borgere. Så meget, at hun flere gange har sagt, at hun burde have været skraldemand. Mere end 10 års erfaring med affaldskommunikation gør, at hun ved, at succesfuld affaldssortering kræver, at man arbejder kontinuerligt med kommunikationen. Hun så derfor et behov for at udvikle et magasinkoncept, som er plug & play til de enkelte kommuner. 

”Mange kommuner har deres eget affaldsmagasin. Andre har fravalgt det. Ofte fordi de oplever det som tidskrævende at finde indhold. I vores arbejde med at hjælpe kommuner med deres affaldskommunikation kan vi se, at de har mange historier til fælles. Derfor har vi skabt en prototype, vi kalder RETUR, hvor kommunerne kan dele de gode historier med hinanden,” forklarer Mette Bernt. 

Historierne lever videre 

Det er dog ikke meningen, at kommunerne skal have fuldstændig identiske magasiner. Der er plads til lokale historier og cases, der gør magasinet til kommunens eget og inspirerer og motiverer borgerne. Relevante, vedkommende og menneskelige fortællinger, som er klar til at blive læst på borgerservice, genbrugspladsen, på biblioteket og hjemme hos borgeren selv.

”Vi har stor indsigt i magasiner og kommunikerer til borgere hver dag. Med den viden hjælper vi med at trække affaldskommunikationen ind i borgernes hverdag, så de forstår, hvorfor det er vigtigt at sortere,” siger Mette Bernt.

Alle de gode historier fra RETUR kan leve videre på hjemmesider og sociale medier som blogindlæg og små film. RETUR er derfor et fleksibelt koncept, der er klar til at møde borgerne, der hvor de er. 

Få 20 nye
kommunikations
kollegaer uden at
ansætte en eneste

Mangler I en AD’er, digital markedsføringsspecialist eller tekstforfatter? Vi hjælper dig med at få hastighed på din kommunikation og markedsføring – på abonnement. Du får et helt hold i ryggen, har fuld kontrol over dit budget og en aftale, der kan skaleres.

Få kommunikation på abonnement

“Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi for det bedre liv”