Lindø port of Odense fik relanceret sit magasin

20 marts 2017

Charlotte Nygaard

Lindø port of Odense fik relanceret sit magasin, der både bruges som branding over for det politiske niveau i Danmark, som trækplaster for potentielle lejere og som markedsføring af virksomhederne over for deres måske kommende kunder

Danmark har over tusind års tradition for og erfaring som søfartsnation og handel af varer henover verdenshavene. I dag er søfarten Danmarks største eksportindustri med en samlet eksport på godt 200 mia. kr. Af samme årsag har vi flere store industrihavne med erhverv målrettet brancher, der har havet som sin primære arbejdsplads. Danmarks tredje største industrihavn ligger i Munkebo og hedder Lindø port of Odense og hører bl.a. under Odense Kommune.

Ønsket var et magasin, der tog sig bedre ud som visitkort, og hvor der var kælet for både de visuelle og sproglige detaljer

Industrihavnen, der huser nogle af landets allerstørste spillere inden for bl.a. offshore og rederibrancherne, fx MHI Vestas, Bladt Industries og Fayard A/S, bruger storytelling som en metode til at brande sig selv og gøre sig gældende i de politiske fora, der lovgiver og beslutter på branchernes områder. Brandingen målretter sig også over for potentielle lejere på industrihavnen samt over for virksomhedernes kunder. Med andre ord bliver storytelling både et strategisk kort at spille ud over for det politiske miljø i Danmark, inden væsentlige beslutninger skal træffes, samt et visitkort for både industrihavnen selv i forhold til at tiltrække nye lejere og for havnens lejere, når de skal markedsføre sig over for potentielle kunder.

“Hele denne nytænkning af layoutet har præcis givet den effekt, som vi håbede”

Lindø port of Odense udgav i forvejen et kvartalsvist magasin, LOOKOUT, der indholdsmæssigt fungerede som branding. Den visuelle og grafiske del af magasinet havde dog en del tilbage at ønske. Kunden ønskede derfor et magasin, der tog sig bedre ud som visitkort, og hvor der var kælet endnu mere for både de visuelle og de sproglige detaljer, således både form og indhold nåede nye højder. Bladet fik derfor et visuelt løft med bedre fotos, flere indgange til artiklerne i form af fremhævede citater og faktabokse, samt et magasin i en mere eksklusiv og tidssvarende papir- og trykkvalitet.

”Det er blevet super godt – og de mange små tekster, bokse, citater etc. har helt klart løftet designet på magasinet og fået det til at fremstå langt mere moderne og ”let” … og tilgængeligt. Hele denne nytænkning af layoutet har præcis givet den effekt, som vi håbede. Og gode artikler! (…) TAK for et rigtigt godt og engageret samarbejde på dette første nummer, som – trods alle de nye samarbejdsforhold – har fungeret overraskende godt for en første udgave, i hvert fald efter vores oplevelse. Vi glæder os allerede til næste nummer.”

Sådan lyder skudsmålet fra kunden efter at have fået det første færdige magasin i hænderne.