Kan partnerskaber punktere klimaudfordringerne?

Vandet flyder – og i værste fald over. Affaldsmængderne skal ned og ressourcerne op. Og boligerne? De skal ligge midt i byerne omgivet af rekreative områder – klimavenlige og miljørigtige. Er udfordringer umulige eller peger pilen på partnerskaber og nye muligheder?

Klima- og miljøansvaret sætter retning for strategier og handlinger i flere og flere kommuner. En af dem, der er med helt fremme, er Vejle Kommune. Her blev man allerede i 2016 en del af det globale netværk ”100 Resilient Cities”, og en resiliensstrategi satte retning for, hvordan man som kommune blev mere robust over for klimaudfordringerne. En af dem var de store vandmængder – fra havet, himlen og bakkerne omkring Vejle. 

I stedet for at se isoleret på udfordringen vand, tænkte man udfordringen ind i byudviklingen. Et partnerskab blev indledt med boligforeningen ØsterBo, og det nyder vejlegenserne godt af i dag. Det, der kunne have været en teknisk løsning med en sluse, er blevet til et rekreativt område med fodboldbaner, multibane og løbebane. Banerne bliver oversvømmet i den ene procent af tiden, hvor vandet udfordrer. I de øvrige 99% af tiden danner de ramme om fællesskaber og fysiske aktiviteter. 

“Det handler om, hvordan vi løser udfordringerne på en måde, så vi arbejder med flere mål på vores projekter og skaber nye muligheder for de mennesker, der bor i byen.”

Michael Sloth, der er direktør for Teknik og Miljø i Vejle Kommune

Skal klimaneutraliteten lykkes, er der behov for adfærdsændring på flere fronter, for kun 3-5% af CO2-udledningen i Vejle kommer fra kommunens drift. Borgerne skal med på rejsen, men også partnerskaber med erhvervslivet er nødvendige. Og I Vejle ser man netop partnerskaber som det helt store omdrejningspunkt for at nå i mål med kommunens ambitioner på klimaområderne. 

I Vejle Nord er der netop dannet et nyt Klimapartnerskab mellem kommunen, Grundejerforeningen Lysholt, Exxit 59 og Fertin Pharma. 

100 Resilient Cities

Den 14. maj 2013 kunne The Rockerfeller Foundation fejre 100-års dag. Her offentliggjorde man projektet 100 Resilent Cities. 

Formålet var at inspirere byer i hele verden til at blive mere robuste og modstandsdygtige i forhold til en bæredygtig udvikling. Både i forhold til økonomi, det sociale, det institutionelle, klima og miljø. 

100 Resilient Cities eksisterer ikke længere – men har været med til at inspirere til bæredygtighed, før mange begyndte at arbejde med FN’s Verdensmål. 

Partnerskabet skal bidrage til, at Vejle Kommune når målene om 70% reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Det er den første strategiske plan for erhvervslivet i Danmark og fokus er både, hvordan hver enkelt virksomhed bliver en del af den grønne omstilling, og hvad der skal til for, at parken bliver selvforsynende med energi. 

Siger man Vejle Nord og DANDY Business Park, er det nærliggende også at tage et kig på en af fremtidens nye naboer.

Genbrugsplads bliver vækstdynamo

Genbrugspladsen i Vejle har igennem mange år modtaget tonsvis af sorteret affald. Nedslidt og utidssvarende skulle den erstattes af en ny. Fremfor blot at anlægge mere nutidig genbrugsplads, satte Vejle det lange lys på, og gravemaskiner har startet arbejdet med at skabe et fyrtårn. Projektet har ikke alene fokus på at give borgerne viden og inspirere dem til at tænke mere genanvendelse. 

– Vi kunne have valgt kun at lave en smart og moderne genbrugsplads, hvor borgerne kom og læssede deres affald af, men Ressorce-Center Vejle bliver også en erhvervsklynge, der har fokus på cirkulær økonomi, lyder det fra Michael Sloth. 

Partnerskaber, innovation og iværksætteri er i fokus, og derfor bliver det nye ressourcecenter også base for nye, private arbejdspladser. 

Perspektivet er godt, og en vækstdynamo er i gang med at udvikle sig. Men hvad med den gamle genbrugsplads?

Virksomheder skal bidrage til klimaneutralitet

I Vejle stopper rejsen ikke med resiliens-samarbejdet. Som en af de første kommuner i landet blev man DK2020 kommune. Et nationalt projekt, som giver kommunerne mulighed for at skabe klimahandlingsplaner, der lever op til internationalt best practice.

¨DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger¨ 

Kilde: Realdania

Gammel genbrugsplads får ny fortælling

Om tre år står de første huse klar i en ny bæredygtig bydel i Vejles ådal. Navnet er ’Ny Rosborg’, og 4-5.000 vejlensere vil få bopæl blandt andet på området, hvor den nedslidte genbrugsplads ligger. Men at bo på ‘en gammel losseplads’ er måske ikke det, de fleste drømmer om. Noget man har været bevidst om i Vejle. 

Så spørgsmålet var: Hvordan får vi en gammel genbrugsplads til at blive til en del af et fedt område?

– Nu står der bålhytter derude, og vi har spurgt borgerne, om de har lyst til at gøre noget i området. De første borgere har allerede været med på gåture, og der kommer flere tiltag, lyder det fra Michael Sloth. 

Egentlig er boliger ikke det første, der dukker op. I 2025 er der nemlig DGI landstævne – på den gamle genbrugsplads. Kan man det? I Vejle kan man. Der er lavet en plan, og relevante medarbejdere er involveret i arbejdet med, hvordan man får omdannet genbrugspladsen til paradeplads og idrætsfacilitet. For en stund.

Eksemplerne fortsætter. Blandt dem er projekter med biodiversitet og spiselige byhaver. 

Et forsøg, hvor fundering med energipæle, der udnytter jordvarme i huse i den nye bydel, er også i gang. Det er som om, muligheder og partnerskaber står i kø, når Vejle tager hånd om miljø- og klimaudfordringerne. Nye partnerskaber kommer til at se dagens lys, og endnu en fortælling er ved at blive skabt. 

3 gode råd

Michael Sloth har mange perspektiver på byudvikling og klimaudfordringer.

Du får 3 af dem her: 

1. Kig frem i stedet for tilbage.
2. Undersøg, hvad der bliver efterspurgt.
3. Stil spørgsmålet – vil folk i fremtiden acceptere det, I står for i dag?

Få 20 nye
kommunikations
kollegaer uden at
ansætte en eneste

Mangler I en AD’er, digital markedsføringsspecialist eller tekstforfatter? Vi hjælper dig med at få hastighed på din kommunikation og markedsføring – på abonnement. Du får et helt hold i ryggen, har fuld kontrol over dit budget og en aftale, der kan skaleres.

Få kommunikation på abonnement

“Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi for det bedre liv”