08. maj 2018
Forfatter: Kristine Jørgensen

Brug inbound marketing til at tiltrække og fastholde dine kunder

I Mediegruppen har vi de seneste måneder arbejdet med alternativer til traditionel reklame – der i udgangspunktet handler om at skyde så bredt som muligt og håbe på at ramme et salg.

Vi har i Mediegruppen så at sige vendt disciplinen om og i stedet brugt kræfterne på at nå ud til vores kunder med interessant indhold, der giver reel værdi.

Outbound marketing har tabt terræn

Effekten af traditionel markedsføring – også kaldet outbound marketing – er blevet ringere og ringere i takt med internettets udvikling.

Man lader sig ikke længere påvirke af reklamer, men baserer i højere grad sine beslutninger på baggrund af egne undersøgelser og refleksioner via søgninger online.

Inbound marketing kan inddeles i 4 faser

Inbound marketing tager hensyn til de ændrede vilkår og baserer sig på en kunderejse i 4 faser:

  1. Skab opmærksomhed
  2. Byg relationer
  3. Skab nye kundeforhold
  4. Forkæl dine kunder

De 4 faser handler om at stille sin viden til rådighed og hjælpe sine kunder med at træffe de rigtige beslutninger – på egen hånd.

Fase 1 – Skab opmærksomhed

Denne fase handler om at gøre alle kendte, som ukendte besøgende klogere inden for det felt, man opererer i – f.eks. via videoer, blogs eller artikler på websites.

Fase 2 – Byg relationer

Denne fase handler om at få de besøgende til at give sig til kende ved at tilbyde særligt attraktivt indhold i f.eks. e-bøger, beregningsværktøjer, rapporter eller instruktionsvideoer. Målet er at få den enkelte besøgende til at afgive sine kontaktoplysninger, så det bliver muligt at have en løbende dialog gennem sit CRM-system.

Fase 3 – Skab nye kundeforhold

Denne fase handler om at få flest mulige nye relationer til at blive kunder. Det sker ved løbende at sende kommunikation ud om relevante emner – tilpasset den viden, man har indsamlet om modtagerens profil og interesser. Dette kaldes også for lead nurturing.

Fase 4 – Forkæl dine kunder

Denne fase handler om at skabe høj tilfredshed og nye ambassadører som er med til at tiltrække nye kunder. Mulige værktøjer kan være kundeevents, særligt attraktive produkter og kundefordele osv.