10 steps til din udgivelse

Mediegruppen er en stærk spiller i mediebranchen. Med mere end 25 års erfaring kender vi markedet og forstår dig og dine kunder. Men vores væsentligste fundament er den stærke redaktionelle platform, hvor journalister og redaktører hver dag arbejder med formidling og historiefortælling. Læs med her, og bliv klogere på processen fra idé til produkt.

Vi har samlet 10 trin til udgivelsen af dit magasin fra den første idé til det færdige produkt. Du kan sammensætte en palet af ydelser ud fra dine behov og ønsker.

Med Mediegruppen i ryggen er du aldrig alene. Vi har mange års erfaring med produktion og udgivelse af nyhedsbreve, tidsskrifter og magasiner. Derfor kender vi de mange udfordringer, der ligger bag en udgivelse.

1. Workshop

Hele grundlaget for at kunne kommunikere målrettet med succes er, at vi har gjort os umage med at definere en række principper for udgivelsen. Gennem en workshop kommer vi frem til et klart defineret formål med udgivelsen, værdier og mission, og vi sætter ansigt på magasinets læser. Når det er gjort, begynder vi at kigge på magasinets redaktionelle mix, stil og tone. I forlængelse heraf bliver vi konkrete omkring, hvilke artikler og historier vi skal skrive hver gang.

2. Policy

Efter workshoppen udarbejder Mediegruppen en policy for dit magasin. En policy er en fast ”opskrift”, som indeholder en grundig beskrivelse af magasinet. Denne policy kan udleveres til alle, der bidrager til magasinet. Formålet er at sikre, at magasinet arbejder målrettet på at opfylde sit formål i forhold til både læseren og afsenderen.

Policyen indeholder en beskrivelse af:

 • Formål
 • Værdier og mission
 • Målgruppe
 • Stil og tone
 • Artikelmix og faste redaktionelle elementer
 • Designlinje og grafisk udtryk

3. Design

Mediegruppen udarbejder magasinets faste design og grafiske elementer med udgangspunkt i vores kendskab til læser, stil og tone – og alle de ting, vi har konkretiseret i din policy.
Resultatet er en dummy, hvor vi har defineret alle faste elementer fra forside, opslag og artikler til småstof. Vi udarbejder også en række guidelines til fotografer og samarbejdspartnere, så vi fra begyndelsen kan give dem den bedste briefing.

4. Journalistik og indhold

Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig helt eller delvist med det redaktionelle indhold til magasinet. Har du brug for det, kan vi tage hele ansvaret for tekst, billeder og grafiske illustrationer – fra redaktionsmøde og opstart, til alt materiale ligger klar til layout. Vi kan også være din rådgiver og sparringspartner, der deltager i den redaktionelle proces og kommer med ideer, som du kan læne dig op ad undervejs.

Du kan vælge mellem hele paletten:

 • Journalistisk totalløsning
 • Journalistisk ad hoc-løsning – hvor vi hjælper med dele af opgaven
 • Redaktionel sparring – hvor du selv laver indhold og tekster, men hvor Mediegruppen hjælper
  med at sikre, at indholdet bidrager til formålet og leverer idéer til artikler og emner.

5. Foto, billede og grafik

Vil du opnå succes med din publikation, skal læseren have en visuel oplevelse. Hos Mediegruppen har vi egne fagfolk og et stort netværk af samarbejdspartnere, som sørger for, at du får det bedste visuelle resultat – hver gang. Fra fotoreportager, studieoptagelser og illustrationer til Mediegruppens store onlinearkiv af relevante fotos.

6. Produktion

Hos Mediegruppen kommer du til at arbejde med et helt team af fagfolk, som sikrer, at din publikation når sikkert frem til din læser fra gang til gang.

Holdet sammensættes ud fra dine behov, men består typisk af:

 • Projektkoordinator, som er tovholder og din daglige kontakt, som har styr på alle detaljer omkring produktion, tryk og distribution
 • Journalist, som sparrer omkring indhold, overskrifter og manchetter
 • AD’er, som sikrer, at den grafiske linje lever op til ønskerne
 • Grafiker, som står for det daglige layout.

7. Distribution

En vigtig forudsætning for dit magasins succes handler om distribution. Hvordan når vi sikkert og nemt frem til din læser fra gang til gang? Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring portoaftaler, foliering, følgebreve og distribution.
Gennem vores samarbejdspartnere kan vi klare alt fra abonnementsstyring til håndtering og udsendelse.

8. Fra print til alle mediekanaler

Hos Mediegruppen er vi optaget af, hvordan dine gode historier kommer videre fra det trykte magasin til alle de mange andre medier- og kommunikationskanaler.
Vi har værktøjerne til at hjælpe dine historier videre til nettet, sociale medier, pressetjenester. Lad os sammen lægge en strategi for dit medie, muligheder og digitalisering.

9. Dialog og måling

Mediegruppen arbejder med forskellige redskaber, der kan undersøge og måle, om vores dialog med læseren er på rette spor.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Læseranalyse: Online eller pr. telefon
 • Fokusgrupper: I fast interval eller efter aftale
 • Læserpanel: En udvalgt gruppe af læsere, som kan hjælpe os i den redaktionelle udvikling

10. Presse og PR

I tæt samarbejde med dig og din virksomhed lægger Mediegruppen en plan for magasinets distribution til pressen med henblik på at øge kendskabet til jeres budskaber. Vi udarbejder en PR-strategi, der vejleder om valg af medier, vinkler, udsendelse og opfølgning. Det handler blandt andet om at udnytte en række af de artikler, vi alligevel bruger i magasinet til en målrettet indsats.

Få en uforpligtende snak

Tag en snak med os om dit indstik eller din næste udgivelse. Sammen finder vi den helt rigtige model for budget, udgivelse og finansiering.

Få 20 nye
kommunikations
kollegaer uden at
ansætte en eneste

Mangler I en AD’er, digital markedsføringsspecialist eller tekstforfatter? Vi hjælper dig med at få hastighed på din kommunikation og markedsføring – på abonnement. Du får et helt hold i ryggen, har fuld kontrol over dit budget og en aftale, der kan skaleres.

Få kommunikation på abonnement

“Med en særlig indsigt i sundhed, samfund og miljø kæmper vi for det bedre liv”