10 steps til din udgivelse

Vi har stærke rødder i reklamebranchen. Vi kender markedet, og vi forstår dig og dine kunder. Men vores væsentligste fundament er den stærke redaktionelle platform, hvor journalister og redaktører hver dag arbejder med formidling og historiefortælling.

10. oktober 2018
Forfatter: Kristine Jørgensen

Derfor får du også hos os et hold, der både kan formidle på de journalistiske vilkår, men også har forståelse for kunder, marked og strategier. Det betyder, at du både får et stærkt redaktionelt fundament – samt den knowhow og viden, som kendetegner et reklamebureau.

Med Mediegruppen i ryggen, er du aldrig alene. Vi har mange års erfaring med produktion og udgivelse af nyhedsbreve, tidsskrifter og magasiner. Derfor kender vi de mange udfordringer, der ligger bag en udgivelse.

Vi har samlet 12 trin i tilblivelsen af et magasin fra den første idé til det færdige produkt. Du kan sammensætte en palet af ydelser ud fra dine behov og ønsker.

1. Workshop

Hele grundlaget for at kunne kommunikere målrettet med succes er, at vi har gjort os umage med at definere en række principper for udgivelsen. Gennem en workshop kommer vi frem til et klart defineret formål med udgivelsen, værdier og mission, og vi sætter ansigt på magasinets læser. Når det er gjort, begynder vi at kigge på magasinets redaktionelle mix, stil og tone. I forlængelse heraf bliver vi konkrete omkring hvilke artikler og historier vi skal skrive hver gang.

2. Policy

Efter workshoppen udarbejder Mediegruppen en policy for dit magasin. En policy bliver en fast ”opskrift” på 8-10 sider, som indeholder en grundig beskrivelse af magasinet. Policyen kan udleveres til alle, der bidrager til magasinet. Formålet er at sikre, at magasinet arbejder målrettet på at opfylde sit formål i forhold til både læseren og afsenderen.

Policyen indeholder en beskrivelse af:

 • Formål
 • Værdier og mission
 • Målgruppe
 • Stil og tone
 • Artikelmix og faste redaktionelle elementer
 • Designlinje og grafisk udtryk

3. Design

Mediegruppen udarbejder magasinets faste design og grafiske elementer med udgangspunkt i vores kendskab til læser, stil og tone – og alle de ting, vi har konkretiseret i din policy.
Resultatet er en dummy, hvor vi har defineret alle faste elementer fra forside, opslag og artikler til småstof. Vi udarbejder også en række guidelines til fotografer og samarbejdspartnere, så vi fra begyndelsen kan give dem den bedste briefing.

4. Journalistik og indhold

Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig helt eller delvist med det redaktionelle indhold til magasinet. Har du brug for det, kan vi tage hele ansvaret for tekst, billeder og grafiske illustrationer – fra redaktionsmøde og opstart, til alt materiale ligger klar til layout. Vi kan også være din rådgiver og sparringspartner, der deltager i den redaktionelle proces og kommer med ideer, som du kan læne dig op ad undervejs.

Du kan vælge mellem hele paletten:

 • Journalistisk totalløsning
 • Journalistisk ad hoc-løsning – hvor vi hjælper med dele af opgaven
 • Redaktionel sparring – hvor du selv laver indhold og tekster, men hvor Mediegruppen hjælper
  med at sikre, at indholdet bidrager til formålet og leverer ideer til artikler og emner.

5. Foto, billede, grafik

Vil du opnå succes med din publikation, skal den være en visuel oplevelse. Hos Mediegruppen har vi egne fagfolk og et stort netværk af samarbejdspartnere, som sørger for, at du får det bedste visuelle resultat – hver gang. Fra fotoreportager, studieoptagelser og illustrationer til Mediegruppens store online arkiv af relevante fotos.

6. Produktion

Hos Mediegruppen kommer du til at arbejde med et helt team af fagfolk, som sikrer, at din publikation når sikkert frem til din læser fra gang til gang.
Holdet sammensættes ud fra dine behov, men består typisk af:

 • Projektkoordinator, som er tovholder og din daglige kontakt, som har styr på alle detaljer omkring produktion, tryk og distribution
 • Journalist, som sparrer omkring indhold, overskrifter og manchetter
 • AD’er, som sikrer, at den grafiske linje lever op til ønskerne
 • Grafiker, som står for det daglige layout.

7. Distribution

En vigtig forudsætning for dit magasins succes handler om distribution. Hvordan når vi sikkert og nemt frem til din læser fra gang til gang? Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring portoaftaler, foliering, følgebreve og distribution.
Gennem vores samarbejdspartnere kan vi klare alt fra abonnementsstyring til håndtering og udsendelse.

8. Fra print til alle mediekanaler

Hos Mediegruppen er vi optaget af, hvordan dine gode historier kommer videre fra det trykte magasin til alle de mange andre medier- og kommunikationskanaler.
Vi har værktøjerne til at hjælpe dine historier videre til nettet, sociale medier, pressetjenester – og til nye formater som iPad, Smartphones etc. Lad os sammen lægge en strategi for dit medie, muligheder og digitalisering.

9. Dialog og måling

Mediegruppen arbejder med forskellige redskaber, der kan undersøge og måle, om vores dialog med læseren er på rette spor.
Vi kan hjælpe dig med:

 • Læseranalyse: Online eller pr. telefon
 • Fokusgrupper: I fast interval eller efter aftale
 • Læserpanel: En udvalgt gruppe af læsere, som kan hjælpe os i den redaktionelle udvikling

10. Presse og PR

I tæt samarbejde med dig og din virksomhed lægger Mediegruppen en plan for magasinets distribution til pressen med henblik på at øge kendskabet til jeres budskaber. Vi udarbejder en PR-strategi, der vejleder om valg af medier, vinkler, udsendelse og opfølgning. Det handler blandt andet om at udnytte en række af de artikler, vi alligevel bruger i magasinet, til en målrettet indsats.

Få en uforpligtende snak

Tag en snak med os om dit indstik eller din næste udgivelse og om, hvordan vi finder den helt rigtige model for budget, udgivelse og finansiering.

Del dette blogindlæg