Client Publishing

– fra idé til færdig udgivelse

Mediegruppen har mange års erfaring med bladudgivelser af enhver art – fra livsstils­magasiner til fagtidsskrifter. Og vi hjælper dig gerne med alt fra koncept til distribution.

How to step by step...

Hele grundlaget for at kunne kommunikere målrettet med succes er, at vi har gjort os umage med at definere en række principper for udgivelsen.

Gennem en workshop kommer vi frem til et klart defineret formål med udgivelsen, værdier og mission, og vi sætter ansigt på magasinets læsere.

Når det er gjort, begynder vi at kigge på magasinets redaktionelle mix, stil og tone. I forlængelse heraf bliver vi konkrete omkring, hvilke artikler og historier vi skal skrive hver gang.

12 steps til dit magasin

Vi har defineret 12 trin, fra den første idé til det færdige produkt.
Du kan sammensætte en palet af ydelser ud fra dine behov og ønsker.

1. Workshop

Gennem en workshop kommer vi frem til et klart defineret formål med udgivelsen, værdier og mission, og vi sætter ansigt på magasinets læser.

Når det er gjort, begynder vi at kigge på magasinets redaktionelle mix, stil og tone. I forlængelse heraf bliver vi konkrete omkring hvilke artikler og historier vi skal skrive hver gang.

2. Policy

En policy bliver en fast ”opskrift” på 8-10 sider, som indeholder en grundig beskrivelse af magasinet. Formålet er at sikre, at magasinet arbejder målrettet på at opfylde sit formål i forhold til både læseren og afsenderen.

3. Design

Mediegruppen udarbejder magasinets faste design og grafiske elementer med udgangspunkt i vores kendskab til læser, stil og tone – og alle de ting, vi har konkretiseret i din policy.

Resultatet er en dummy, hvor vi har defineret alle faste elementer fra forside, opslag og artikler til småstof. Vi udarbejder også en række guidelines til fotografer og samarbejdspartnere, så vi fra begyndelsen kan give dem den bedste briefing.

4. Journalistik og indhold

Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig helt eller delvist med det redaktionelle indhold til magasinet. Har du brug for det, kan vi tage hele ansvaret for tekst, billeder og grafiske illustrationer – fra redaktionsmøde og opstart, til alt materiale ligger klar til layout.

Vi kan også være din rådgiver og sparringspartner, der deltager i den redaktionelle proces og kommer med idéer, som du kan læne dig op ad undervejs. Du kan vælge mellem hele paletten:

  • Journalistisk totalløsning
  • Journalistisk ad hoc-løsning – hvor vi hjælper med dele af opgaven
  • Redaktionel sparring – hvor du selv laver indhold og tekster, men hvor Mediegruppen hjælper med at sikre, at indholdet bidrager til formålet og leverer idéer til artikler og emner.

5. Foto, billeder og grafik

Vil man opnå succes med en publikation, skal den være en visuel oplevelse. Hos Mediegruppen har vi egne fagfolk og et stort netværk af samarbejdspartnere, som sørger for, at du får det bedste visuelle resultat – hver gang. Fra fotoreportager, studieoptagelser og illustrationer til Mediegruppens store online arkiv af relevante fotos.

6. Produktion

Hos Mediegruppen kommer du til at arbejde med et helt team af fagfolk, som sikrer, at din publikation når sikkert frem til din læser fra gang til gang – her er dit hold:

Projektkoordinering

Din daglige kontakt med styr på alle detaljer omkring produktion, tryk og distribution

Tekster

Journalist, som sparrer omkring indhold, overskrifter og manchetter

Design

AD’er, som sikrer, at den grafiske linje lever op til ønskerne

Grafiker

Grafiker, som står for det daglige layout.

7. Distribution

En vigtig forudsætning for dit magasins succes handler om distribution. Hvordan når vi sikkert og nemt frem til din læser fra gang til gang? Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring portoaftaler, foliering, følgebreve og distribution.

Gennem vores samarbejdspartnere kan vi klare alt fra abonnementsstyring til håndtering og udsendelse.

8. Fra print – til alle mediekanaler

En vigtig forudsætning for dit magasins succes handler om distribution. Hvordan når vi sikkert og nemt frem til din læser fra gang til gang? Hos Mediegruppen kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring portoaftaler, foliering, følgebreve og distribution.

Gennem vores samarbejdspartnere kan vi klare alt fra abonnementsstyring til håndtering og udsendelse.

9. Dialog og måling

Mediegruppen arbejder med forskellige redskaber, der kan undersøge og måle, om vores dialog med læseren er på rette spor. Vi kan hjælpe dig med:

Læseranalyse

Online eller pr. telefon

Fokusgrupper

I fast interval eller efter aftale

Læserpanel

En udvalgt gruppe af læsere, som kan hjælpe os i den redaktionelle udvikling

10. Presse og PR

I tæt samarbejde med dig og din virksomhed lægger Mediegruppen en plan for magasinets distribution til pressen med henblik på at øge kendskabet til jeres budskaber.

Vi udarbejder en PR-strategi, der vejleder om valg af medier, vinkler, udsendelser og opfølgning. Det handler blandt andet om at udnytte en række af de artikler, vi alligevel bruger i magasinet, til en målrettet indsats.

11. Forretningsudvikling

Hvordan sikrer vi den bedste økonomi for din udgivelse?


Udgiver du dit magasin for at tjene penge, er det vigtigt at træffe de rigtige beslutninger undervejs. Hos Mediegruppen har vi mange års erfaring med forretningsudvikling inden for magasiner og tidsskrifter. Vi kender de mange muligheder og begrænsninger.

Har du brug for rådgivning, kan vi hjælpe dig med at skrue det rigtige koncept sammen omkring alt fra salg i kiosker og butikker til abonnementsstyring, aktiviteter og kampagner, samarbejdsaftaler og kendskab. Desuden har vi faste samarbejdspartnere, som laver annoncesalg, hvis det er relevant.

12. Kommunikationsabonnement

Hos Mediegruppen tror vi på, at din kommunikation og markedsføring kan blive stærkere og mere effektiv i et tæt samarbejde. Det handler ikke om at bruge flere penge, end du er vant til, men om at bruge dem rigtigt og med mest gennemslagskraft. Derfor arbejder vi med et tilbud, vi kalder for Kommunikations-abonnement.

Hvis du vælger at arbejde tæt sammen med os gennem året, kan vi sammen med dig sætte mål, retning og system i alle de tiltag, du alligevel gør gennem året. Sammen arbejder vi med planer og overblik, som gør, at du får mere ud af dine markedsføringskroner og bliver mest synlig i dit marked og hos dine modtagere.